Партньори

Институт по целулоза
и хартия АД

Запазеният знак на “Институт по целулоза и хартия” АД е дело на Стефан Кънчев. 

Институтът е главен спонсор на преиздаването на книгата Logo Book Stefan Kanchev

Изразяваме изключителна благодарност, че подкрепят проекта Logo Room Stefan Kanchev за популяризиране делото на най-изявения ни график-приложник.

“Институтът по целулоза и хартия” е научна организация,
която обслужва фирмите
от целулозно-хартиената промишленост. Историята му датира от 16.07.1965 г., когато
е създаден Научно-изследо-вателски институт по целулозно-хартиена и лесохимическа промишленост със седалище София.

www.ppibg.com

Родопска тъкан

Съвместно с “Родопска тъкан” създадохме лимитирана серия мериносови одеяла.

Фабрика “Родопска тъкан”
е основана през 1964 г.
в гр. Смолян. Продуктите на фирмата представят както традиционни български и родопски изделия, така и нови модели с качествени съвременни материали.

www.rodopskatakan.com